2006-10-12

PKO Bank Polski wspiera wiele inicjatyw związanych z ochroną i promocją zdrowia. Z kliniką Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Bank współpracuje już od kilku lat. Jako prężnie działająca i chcąca świadczyć usługi na wysokim poziomie, przy stale wzrastającej liczbie chorych zapadających na nowotwory piersi Klinika boryka się z trudną sytuacją służby zdrowia i problemem braku środków finansowych. Dzięki wsparciu zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny i aparatury ułatwiające diagnostykę i leczenie nowotworów piersi. W bieżącym roku Bank przekazał darowiznę na zakup aparatu ultrasonograficznego do badań śródoperacyjnych.