2011-06-15

W kolejnej transzy PKO Bank Polski wyemitował obligacje na kwotę 250 mln CHF. Pozyskanie środków z rynku europejskiego pozwoli na kontynuowanie dywersyfikacji źródeł finansowania. W ramach kolejnej transzy progamu euroobiligacji PKO Bank Polski uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF o zapadalności 5 lat oprocentowane według stałej stopy. Nominał jednej obligacji to 5 tys. CHF. Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,538 proc., czyli około 85 bps powyżej porównywalnych obligacji rządowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Emisja miała charakter publiczny i była skierowana do inwestorów instytucjonalnych inwestujących na rynku długu. Obligacje są notowane na giełdzie w Zurichu. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu PKO Bank Polski wyemitował papiery dłużne typu senior (niepodporządkowane) z wykorzystaniem dokumentacji otwartego programu EMTN (European Medium-term Notes). - W ostatnim czasie warunki do przeprowadzenia emisji postrzegaliśmy jako sprzyjające, nastąpiło wyraźne obniżenie stawki midswap, a rynek wykazywał zainteresowanie nowymi emisjami, dlatego też po raz kolejny sięgnęliśmy po środki z rynku europejskiego. W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy emisję w CHF, a w przyszłości rozważamy także emisję w EUR lub USD. PKO Bank Polski jest bardzo dobrze postrzegany przez zagranicznych inwestorów, którzy preferują stabilne, duże instytucje o wysokich ratingach – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej. W kwietniu Agencja Moody’s Investors Service podtrzymała wysoką ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach Programu otrzymał rating A2, dług podporządkowany A3, a dług krótkoterminowy Prime-1. Aranżerami i Prowadzącymi księgę popytu dla emisji w CHF był Credit Suisse i BNP Paribas. Banki te były też dealerami emisji w CHF razem z PKO Bankiem Polskim. PKO Bank Polski ma silną pozycję na polskim rynku finansowym wśród podmiotów inwestujących w obligacje, a dzięki temu, że występuje także jako dealer emisji euroobligacji, zyskują one łatwiejszy dostęp do emitowanych papierów. Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. W październiku 2010 roku PKO Bank Polski wyemitował w ramach Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie wyniosło 3,733 proc. Była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. Sukces debiutanckiej emisji euroobligacji dowiódł, że PKO Bank Polski jest zdolny do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem, co pozwoliło na efektywną dywersyfikację źródeł finansowania Banku.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.