2012-08-13

PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 400 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 240 punktów bazowych ponad stopę midswap, a kupon 2,536 proc. Poza Ministerstwem Finansów, PKO Bank Polski jest jedyną polską instytucją mającą dostęp do rynku emisji we frankach szwajcarskich, a sukces emisji potwierdził wysoką wiarygodność Banku.

PKO Bank Polski uplasował papiery o zapadalności 3,5 lat, oprocentowane według stałej stopy. Środki z emisji pozwalają na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł. Łącznie z długoterminowymi pożyczkami juz prawie 1/4 portfela hipotek we franku jest finansowana długoterminowymi instrumentami.

- Zainteresowanie inwestorów dzisiejszą emisją było bardzo duże. Popyt ponad 2,5-krotnie przewyższył pierwotnie zakładany poziom, dlatego też istotnie zwiększyliśmy kwotę emisji, co pozwoliło także na uzyskanie znacznie lepszych parametrów cenowych z minimalną premią za ponowne wyjście na rynek (tzw. NIP – New Issue Premium) - podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

Obligacje wyemitowane zostały poprzez spółkę zależną PKO Finance AB, z wykorzystaniem dokumentacji otwartego programu EMTN (European Medium-term Notes). Notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurichu.

Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. W październiku 2010 roku PKO Bank Polski wyemitował w ramach Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, kupon wyniósł 3,733 proc. Obligacje notowane są również na Catalyst. Była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. W czerwcu 2011 roku Bank uplasował papiery w kwocie 250 mln franków szwajcarskich, o zapadalności 5 lat. Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a kupon 3,538 proc. Program też jest wykorzystywany do emisji długoterminowych w formule private placement. Pierwszą taką emisję PKO Bank Polski przeprowadził w lipcu tego roku, emitując papiery 10-letnie, w kwocie 50 mln euro.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.
PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.