2013-06-20

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami dotyczącymi kształtowania się kursu na londyńskim rynku notowań złota w dniu 28.06.2012 r. (data obserwacji), który warunkował naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na lokacie strukturyzowanej opartej na cenie złota („Złoto Inwestorów”), PKO Bank Polski podjął decyzję o przesunięciu daty obserwacji ceny złota na dzień następny, tj. na 29.06.2012 r.

Powyższa decyzja PKO Banku Polskiego jest korzystna dla posiadaczy wyżej wymienionej lokaty strukturyzowanej, ponieważ:

  1. W pierwotnej dacie obserwacji, to jest 28.06.2012 r., cena złota wynosiła 1558,50 USD za uncję, a tym samym tzw. bariera, wyznaczona na poziomie 104% ceny początkowej złota z dnia 28.06.2011 r., nie została osiągnięta,
  2. W nowej dacie obserwacji, to jest 29.06.2012 r., cena złota wynosiła 1598,50 USD za uncję i ww. bariera została osiągnięta,

co powoduje naliczenie odsetek od zgromadzonych na lokacie środków, zgodnie
z pkt. 4 Warunków produktu zawartych w Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej.