2012-12-03

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN oferowanej od 7 maja do 1 czerwca 2012 roku w wyniku problemów technicznych nastąpiło błędne rozliczenie środków pieniężnych na zakończenie okresu umownego.

Zgodnie z komunikatem z dnia 3 grudnia 2012 roku, na zakończenie okresu umownego lokata strukturyzowana nie przyniosła zysku, więc po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej następuje zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.

Korekta błędnego rozliczenia została wykonana w dniu 3 grudnia i polegała na zaksięgowaniu brakujących kwot na rachunkach Klientów.

 

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.