2015-01-02

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na cenie palladu (oferowanej w powiązaniu z 3-miesięczną lokatą terminową) cena palladu z pierwszego dnia obserwacji, o którym mowa w Części II ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia rachunku lokaty terminowej 3-miesięcznej powiązanej z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie palladu, na dzień 3 lipca 2012 r. wynosi 591 USD/oz. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość bariery wynosi170% (1004,70 USD/oz), a odsetki za okres umowny w przypadku gdy cena palladu w jakimkolwiek dniu obserwacji będzie równa bądź wyższa od bariery na poziomie 170% początkowej wartości ceny palladu tj. z pierwszego dnia obserwacji, wynoszą 10% w skali 2,5 roku.

Cena palladu z ostatniego dnia obserwacji, o którym mowa w Części II ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia rachunku lokaty terminowej 3-miesięcznej powiązanej z lokatą strukturyzowaną opartą na cenie palladu, na dzień 29 grudnia 2014 r. wynosi 812 USD/oz.

W trakcie okresu umownego lokaty strukturyzowanej w żadnym dniu obserwacji cena palladu nie była równa bądź wyższa od bariery 170% (1004,70 USD/oz).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że na zakończenie okresu umownego lokata strukturyzowana oparta na cenie palladu przyniosła zysk w wysokości 37,3942% za okres 2,5 roku.

Zysk podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od zysków kapitałowych.