2013-12-17

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej opartej na cenie złota III wartość początkowa ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej na cenie złota III, na dzień 20 grudnia 2011 r. wynosi 1613,5 USD/oz. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość barier wyniosła 105% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r.
(1694,18 USD/oz) po pierwszym roku okresu umownego oraz 113% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r. (1823,26 USD/oz) po zakończeniu okresu umownego.

Wartość ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej na cenie złota III, w dacie obserwacji 20 grudnia 2012 r. (po pierwszym roku okresu umownego) wyniosła 1650,50 USD/oz co oznacza, że bariera 105% nie została przekroczona.

Wartość ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej na cenie złota III, w dacie obserwacji 12 grudnia 2013 r. (po drugim roku okresu umownego) wyniosła 1225,25 USD/oz co oznacza, że bariera 113% ceny złota z dnia 20 grudnia 2011 r. nie została przekroczona.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że na zakończenie okresu umownego lokata strukturyzowana oparta na cenie złota III nie przyniosła zysku.