2012-12-03

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej USD/PLN wartość kursu USD/PLN z dnia referencyjnego tj. 5 czerwca 2012 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie USD/PLN, wynosi 3,5359. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu umownego.

Wartość kursu USD/PLN z dnia obserwacji tj. 28 listopada 2012 roku wynosi 3,1799.

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że na zakończenie okresu umownego lokata strukturyzowana nie przyniesie zysku.

Poniżej przedstawiono poszczególne warianty lokaty strukturyzowanej:

1) jeżeli w dniu obserwacji tj. 28 listopada 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (3,2059 ; 3,8659), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 1,0% za okres 6 miesięcy (2,0% w skali roku),

2) jeżeli w dniu obserwacji tj. 28 listopada 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (3,3059 ; 3,7659), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 2,25% za okres 6 miesięcy (4,5% w skali roku),

3) jeżeli w dniu obserwacji tj. 28 listopada 2012 roku kurs USD/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (3,4059 ; 3,6659), to Klient otrzymuje 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,15% za okres 6 miesięcy (10,3% w skali roku),

4) w innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej następuje zwrot 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny,

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.