2013-06-25

PKO Bank Polski S.A. informuje, że dla lokaty strukturyzowanej Złoto Inwestorów wartość początkowa ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota, na dzień 28 czerwca 2011 r. wyniosła 1499 USD/oz. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu inwestycji.

Ostateczna wartość barier wyniosła 104% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r. (1558,96 USD/oz) po pierwszym roku okresu umownego oraz 109% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r. (1633,91 USD/oz) po zakończeniu okresu umownego.

Wartość ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota, w dacie obserwacji 28 czerwca 2012 r. (po pierwszym roku okresu umownego) wyniosła 1558,50 USD/oz co oznacza, że bariera 104% nie została przekroczona, jednak w związku z wątpliwościami dotyczącymi kształtowania się kursu na londyńskim rynku notowań złota w dniu 28 czerwca 2012 r. PKO Bank Polski podjął decyzję o przesunięciu daty obserwacji ceny złota na dzień następny, tj. na 29 czerwca 2012 r. W tym dniu cena złota wyniosła 1598,50 USD/oz co oznacza, że bariera 104%  ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r. została przekroczona.

Wartość ceny złota, o której mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej opartej o cenę złota, w dacie obserwacji 20 czerwca 2013 r. (po drugim roku okresu umownego) wyniosła 1292,50 USD/oz co oznacza, że bariera 109% ceny złota z dnia 28 czerwca 2011 r. nie została przekroczona.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 9,00% za okres 2 lat (4,50% w skali roku).

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.