2014-12-03

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 czerwca 2014 roku Apple Inc dokonał podziału akcji (splitu) w stosunku 7:1. Oznacza to, że za każdą akcję notowaną przed podziałem Inwestorzy otrzymali siedem akcji notowanych po podziale. Akcje na zakończenie sesji w dniu 6 czerwca 2014 roku miały wartość 645,54 USD, przez co każda akcja po podziale otrzymała wartość 92,22 USD (1/7 pierwotnego kursu).

Oznacza to, że dla  2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii kursy zamknięcia akcji Apple Inc, z dnia referencyjnego tj. 3 czerwca 2014 r., o którym mowa w pkt. 7 Słownika pojęć Dyspozycji/Potwierdzenia otwarcia 2-letniej lokaty strukturyzowanej opartej na koszyku akcji spółek z sektora nowych technologii, wyniósł 91,08 USD.

Zmianie uległy również kursy (1/7 pierwotnych kursów) akcji Apple Inc stanowiące barierę na odpowiednio:

  • 141,1696 USD - dla Klientów Indywidualnych
  • 150,2773 USD - dla Klientów Bankowości Osobistej

Ceny pozostałych akcji wchodzących w skład koszyka akcji z dnia referencyjnego, a także wartości bariery nie ulegają zmianie.

Zysk z tytułu lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

 

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.