2016-12-16

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w dniu 30.12.2016 r., w przypadku otrzymywanych komunikatów SWIFT MT101:

  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone w dniu 30.12.2016 r. do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta,
  • pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w dniu 30.12.2016 r. po godzinie 12.15 spowodują obciążenie rachunku w tym dniu, natomiast do rozliczeń międzybankowych zostaną przekazane najpóźniej w dniu 02.01.2017 r.