2017-12-08

Informujemy, że w związku z ograniczeniem przez NBP/KIR SA godzin przeprowadzania rozrachunków międzybankowych w dniu 29.12.2017 r., w przypadku otrzymywanych komunikatów SWIFT MT101:

  • przelewy wysokokwotowe (SORBNET2) złożone w dniu 29.12.2017 r. do godziny 13.45 będą zrealizowane w zwykłym trybie. Bank nie gwarantuje realizacji zleceń złożonych po tej godzinie, w szczególności zlecenia takie mogą zostać zwrócone na rachunek klienta,
  • pozostałe zlecenia płatnicze w PLN na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju złożone w dniu 29.12.2017 r. po godzinie 12.15 spowodują obciążenie rachunku w tym dniu, natomiast do rozliczeń międzybankowych zostaną przekazane najpóźniej w dniu 02.01.2018 r.

 

We wish to inform you that as a result of shorter hours of processing inter-bank settlements by the National Bank of Poland (NBP)/ the National Clearing House of Poland (KIR S.A.) on 29.12.2017 in case of the received SWIFTMT101 notifications:

  • high value transfers (SORBNET2) filed on 29.12.2017 by 1.45 p.m. shall be processed in a standard mode. The Bank does not guarantee processing of orders filed after this time; in particular, such orders may be returned to the client’s bank account;
  • other payment orders in PLN to accounts maintained in other banks in Poland filed on 29.12.2017 after 12.15 p.m. shall result in debiting the account on this day; they shall be transferred to inter-bank settlements at the latest on 02.01.2018.