2012-05-21

Uprzejmie informujemy, że dni odniesienia dla lokat terminowych na nowe środki przedstawiają się następująco:

  • Dla lokaty 1-miesięcznej na nowe środki z reinwestycją - 27 kwietnia 2012 r.
  • Dla lokat Parzysta i Nieparzysta na nowe środki - 18 maja 2012 r.

Informacja ta będzie uaktualniana w cyklach miesięcznych.