2018-05-20

PKO Bank Polski informuje, że 20 maja 2018 r. jest dniem odniesienia dla lokat na nowe środki.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.