2017-08-21

PKO Bank Polski informuje, że 20 sierpnia 2017 r. jest dniem odniesienia dla lokat na nowe środki.  Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.