2016-04-21

PKO Bank Polski informuje, że 20 kwietnia 2016 r. jest dniem odniesienia dla następujących lokat na nowe środki:
•    Lokata 3+3M,
•    Lokata 24-miesięczna,
•    Lokata odnawialna 3+9+12,
•    Lokata Parzysta,
•    Lokata Nieparzysta,
•    3-miesięczna lokata odnawialna.
 
Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.