2016-10-21

PKO Bank Polski informuje, że 20 października 2016 r. jest dniem odniesienia dla następujących lokat na nowe środki:

  • Lokata 3+3M,
  • Lokata odnawialna 3+9+12M.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.