2017-01-02

PKO Bank Polski informuje, że 31 grudnia 2016 r. jest dniem odniesienia dla lokaty 12M na nowe środki.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.