2017-01-21

PKO Bank Polski informuje, że 20 stycznia 2017 r. jest dniem odniesienia dla lokaty 12M na nowe środki.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.