2014-06-21

PKO Bank Polski informuje, że 19 czerwca 2014 r. jest dniem odniesienia dla następujących lokat na nowe środki:

  • Lokata 15-miesięczna odnawialna,
  • Lokata 15-miesięczna nieodnawialna,
  • Lokata odnawialna 3+9+12,
  • Lokata nieodnawialna 3+9+12,
  • Lokata Parzysta,
  • Lokata Nieparzysta,
  • 3-miesięczna lokata odnawialna,
  • 3-miesięczna lokata nieodnawialna.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.