2013-10-01

PKO Bank Polski informuje, że 30 września 2013 r. jest dniem odniesienia dla następujących lokat na nowe środki:

  • Lokata odnawialna 3+9+12 na nowe środki,
  • Lokata nieodnawialna 3+9+12 na nowe środki.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.