2014-10-01

PKO Bank Polski informuje, że 30 września 2014 r. jest dniem odniesienia dla lokaty terminowej 3+3M na nowe środki.

Informacja ta będzie aktualizowana i podawana do wiadomości w cyklach miesięcznych.