2014-09-05

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2014 r. zmianie ulega Taryfa w zakresie dotyczącym:

  1. zmiany okresu za jaki wyznaczane jest średniomiesięczne saldo rachunku BIZNES DEBIUT _18  będące podstawą do naliczania opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku,
  2. podniesienia opłaty za przelewy realizowane w oddziałach i agencjach na rachunki bankowe w PKO Banku Polskim SA i w innych bankach
  3. zmiany prowizji za wpłaty gotówkowe w walutach wymienialnych dokonywane w formie otwartej, w banknotach,
  4. wprowadzenia nowej opłaty za sprawdzenie salda rachunku w bankomacie  PKO Banku Polskim SA przy użyciu karty debetowej PKO typu Partner,
  5. zmiany minimalnych wartości prowizji za czynności związane z obsługą czeków w obrocie dewizowym,
  6. wprowadzenia nowych pozycji cennikowych za usługi realizowane w kanale mobilnym ( nowy dział w Taryfie),
  7. innych zmian nie związanych ze zmianą poziomu stawek ( np. zmiana nazw, usunięcie usług nieaktywnych, itp.)

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Państwu niniejszej informacji. W przypadku wypowiedzenia umowy rachunku w powyższym terminie, rozwiązanie umowy nastąpi z upływem terminu wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie/regulaminie. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie, zmiany obowiązują od dnia 1 października 2014 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w wyciągu z Taryfy, zamieszczonym poniżej.