2014-06-04

PKO Bank Polski pragnie podziękować wszystkim nauczycielom-Opiekunom SKO, którzy w roku szkolnym 2013/2014 aktywnie angażowali się w działalność w ramach Programu SKO w swoich szkołach oraz wzięli udział w Konkursie dla SKO.

W tym celu prosimy Opiekunów SKO o wypełnienie Karty Zgłoszeniowej do Konkursu z okazji Dnia Edukacji Narodowej i przesłanie jej do oddziału PKO Banku Polskiego, w którym prowadzone jest SKO Konto dla Szkoły.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2014 roku. Po wakacjach Komisja Konkursowa ogłosi laureatów Konkursu. Najaktywniejsi i najkreatywniejsi Opiekunowie SKO otrzymają:

  • Złote Odznaki i nagrody finansowe w wysokości 2000-3000 zł,
  • Srebrne Odznaki i nagrody finansowe w wysokości 1000-2000 zł,
  • Brązowe Odznaki i nagrody finansowe w wysokości 500-1000 zł.

Więcej informacji o Konkursie z okazji Dnia Edukacji Narodowej znajduje się w zakładce SKO, Konkursy.