2011-05-16

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego podjęła uchwałę powołującą Andrzeja Kołatkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzyka i windykacji. Andrzej Kołatkowski od października 2003 roku jest zawodowo związany z PKO Bankiem Polskim. Poprzedni konkurs na stanowisko Wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar ryzyka i windykacji nie został rozstrzygnięty, zatem na początku kwietnia Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego ponownie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko. Zgodnie z zakończonym dziś postępowaniem Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu wybrała Andrzeja Kołatkowskiego, który w PKO Banku Polskim pracuje od października 2003 roku, pełniąc najpierw funkcję Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego, a następnie od września 2009 roku Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Ryzyka Bankowego. Ma on wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem finansowym w skali całego Banku. Kierował ponadto procesem centralizacji służb oceny ryzyka kredytowego w PKO Banku Polskim. - Z zarekomendowanych przez Radę Nadzorczą kandydatów wybrałem osobę, która najlepiej rozumie specyfikę zarządzania ryzykiem w największym działającym w Polsce Banku. Andrzej Kołatkowski odpowiedzialny był za wdrażanie systemów i metod zarządzania ryzykiem, przez wiele lat zarządzał największym portfelem kredytowym w kraju. Jego doświadczenie i kwalifikacje pozwolą na jak najlepszą realizację wyzwań, jakie stoją przed Bankiem w przyszłości, w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym i regulacyjnym – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. W ramach ponownie ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa PKO Banku Polskiego przesłuchano 6 kandydatów, którzy spełnili formalne kryteria. Ponadto 20 kwietnia 2011 roku, Krzysztof Dresler obecny Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka i windykacji poinformował Bank o podjętej przez niego decyzji o rezygnacji z ubiegania się o powołanie do Zarządu następnej kadencji. Wspólna kadencja nowego Zarządu Banku rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za 2010 rok. Andrzej Kołatkowski Jest absolwentem Szkoły Główna Planowania i Statystyki, Wydziału Finansów i Statystyki. Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania rynków finansowych, produktów inwestycyjnych związanych z funduszami inwestycyjnymi oraz ubezpieczeniami na życie, doświadczenie w zarządzaniu finansowym bankiem oraz przedsiębiorstwami, a także w zakresie realizacji inwestycji kapitałowych. W PKO Banku Polskim pracuje od października 2003 roku, pełniąc najpierw funkcję Dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego, a następnie od września 2009 roku Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Ryzyka Bankowego. Wcześniej pełnił także funkcję Prezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej SA. W latach 1992-1998 był członkiem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A, a następnie Pełnomocnikiem Zarządu ds. Organizacji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA i Prezesem Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. W latach 1989-1992 był Dyrektorem Departamentu Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów. Od 1991 roku pełnił funkcję członka rad nadzorczych w wielu spółkach, w tym GPW w Warszawie SA.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.