2017-03-10

Konkursy przeprowadzane w ramach Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego (SKO), pozwalają co roku nagrodzić ponad kilkaset szkół i kilkuset nauczycieli, którzy pełnią rolę Opiekunów SKO. 

Rozpoczynający się II semestr roku szkolnego to dobry moment, by przystąpić do SKO lub zaktywizować swoją szkołę do działania w ramach SKO, a następnie zgłosić się do następujących konkursów: 

Celem ww. konkursów jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej dzieci i młodzieży dotyczącej oszczędzania oraz kształtowanie prawidłowych postaw, umożliwiających im świadome zarządzanie własnymi finansami. PKO Bank Polski zachęca uczestników konkursów do wykazania się kreatywnością, aktywnością i przedsiębiorczością w przedstawieniu tematu oszczędzania oraz działań podejmowanych w ramach programu edukacyjnego SKO. Poprzez przyznanie nagród w konkursie szkołom i nauczycielom, Bank chce podziękować uczestnikom SKO za ich zaangażowanie w edukację finansową najmłodszych.

Warto pamiętać:

  • Zgodnie z regulaminem Konkursu dla SKO, w danym roku szkolnym należy przyjąć do Szkolnych Kas Oszczędności co najmniej 5. nowych członków (jeżeli szkoła nie ma takiej możliwości, ponieważ brak jest nowych uczniów, co potwierdzi w formie pisemnej dyrektor szkoły, to warunek ten nie musi być spełniony, ale szkoła nie otrzyma maksymalnej liczby punktów).
  • Zgodnie z regulaminem Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Opiekun może wysłać zgłoszenie do konkursu, jeżeli przy szkole, w której jest zatrudniony, działa SKO, a szkoła przystąpiła do Konkursu dla SKO.

 

Nauczyciele i szkoły mają czas na zgłoszenie się do rywalizacji do 16 czerwca 2017 roku. Zgłoszenia należy złożyć w dowolnym Oddziale PKO Banku Polskiego.