2014-02-20

„Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności” (Konkurs dla SKO) oraz „Konkurs dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej” („Konkurs DEN”) to największe konkursy organizowane przez PKO Bank Polski w ramach Programu SKO. Przypominamy, że od tego roku szkolnego zmieniły się ich regulaminy. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rywalizacji, aby już dziś zacząć przygotowywać się do konkursów na podstawie nowych, dopasowanych do Państwa potrzeb kryteriów.

„Konkurs dla SKO”
Jest to największy i najstarszy konkurs związany z SKO, w którym co roku PKO Bank Polski nagradza kilkaset szkół najbardziej aktywnych w Programie. Aby wziąć udział w rywalizacji należy przygotować elektroniczną kronikę, w której opisane będą aktywności podejmowane w ramach Programu SKO oraz wypełnić Kartę Zgłoszenia.
Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego oraz krajowego. Główne nagrody Etapu Krajowego to odpowiednio 20 000 zł, 15 000 zł oraz 10 000 zł. Dodatkową nagrodą jest Nagroda Internautów, która wynosi 10 000 zł, a jej przyznanie jest niezależne od wyników Etapu Krajowego.

W roku szkolnym 2013/2014 wprowadziliśmy zmiany w regulaminie. Co się zmieniło? M.in.:

  • Objętość pracy – obecnie to 20 slajdów,
  • Ocenie będą podlegały jedynie kroniki w wersji elektronicznej,
  • Ta sama prezentacja bierze udział zarówno w etapie regionalnym jak i krajowym,
  • Dogodny czas trwania Konkursu – na prace konkursowe czekamy do dnia 31 maja 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem "Konkursu dla SKO".

„Konkurs DEN”
Celem tego konkursu jest wsparcie działań edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli-Opiekunów SKO, które kierowane są do uczniów szkół podstawowych. Działania te dotyczą m.in. edukacji ekonomicznej dzieci w zakresie różnych form oszczędzania.
W ubiegłym roku, w Konkursie zostało nagrodzonych prawie 500 najaktywniejszych nauczycieli, którym przyznano symboliczne złote, srebrne i brązowe odznaki oraz nagrody finansowe.

Od tego roku szkolnego ocenie podlegają konkretne aktywności. M.in.:

  • Przekazywanie i promocja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół podstawowych,
  • Odkrywanie i promowanie talentów ekonomicznych wśród dzieci i młodzieży,
  • Promocja oszczędzania mierzona liczbą uczniów, którzy przystąpili do SKO w danej szkole w danym roku szkolnym,
  • Nagrody i wyróżnienia uzyskane w „Konkursie SKO Blog Miesiąca”,
  • Liczba pełnych lat pełnienia funkcji Opiekuna SKO.

Dodatkowe punkty przyznawane są za nagrody uzyskane w „Konkursie DEN” oraz w „Konkursie dla SKO” w Etapie Regionalnym w roku szkolnym 2012/2013.

Informujemy, że dzięki zmianom w regulaminie każdy nauczyciel-Opiekun SKO może samodzielnie dokonać zgłoszenia
.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem "Konkursu DEN".