2011-10-26

PKO Bank Polski po raz kolejny oferuje Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane. Nowy, 2-letni produkt inwestycyjny oparty o złoto pozwala zarabiać na wzroście cen kruszcu, przy pełnej ochronie kapitału w dniu wykupu. Wybierając Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane oparte o złoto klienci mają możliwość inwestowania na rynku surowcowym bez potrzeby fizycznego zakupu złota i ponoszenia ryzyka kursowego, przy jednoczesnej pełnej gwarancji kapitału. Produkt zapewnia pełen udział we wzroście cen złota po dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji pod warunkiem, że cena złota w tym okresie nigdy nie będzie równa lub większa od ustalonej bariery, która mieścić się będzie w przedziale pomiędzy 150 a 180%. Jeżeli cena złota w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy barierę 150-180% początkowej wartości, klient na koniec inwestycji otrzyma kupon – 10% w skali 2 lat. Jeżeli cena złota nigdy w trakcie trwania inwestycji nie dotknie lub nie przekroczy bariery, ale na koniec inwestycji spadnie, klient otrzyma zwrot kapitału. Ostateczna wartość barier zostanie ustalona w dacie emisji, tj. 22 listopada 2011 r. Wartość początkowa ceny złota zostanie ustalona 22 listopada 2011 r., a wartość końcowa 19 listopada 2013 r. Obserwacja bariery będzie odbywać się codziennie. Wartość zysku uzależniona jest od ceny złota wyrażonej w dolarach amerykańskich za uncję fixingiem The London Gold Market Fixing Limited. Fixing popołudniowy, z godziny 15:00 czasu londyńskiego (Bloomberg - GOLDLNPM Index), dostępny jest na stronie internetowej www.goldfixing.com/today'sprices.htm. Z oferty skorzystać mogą klienci indywidualni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Okres subskrypcji trwa od 24 października do 18 listopada 2011 r. Data wykupu została określona na 22 listopada 2013 r. Jest to trzeci w tym roku produkt inwestycyjny oferowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych. W kwietniu Bank oferował Finanse Zjednoczone - BPW oparte o indeks S&P 500, a w sierpniu papiery oparte o cenę miedzi. - Forma produktu strukturyzowanego daje możliwość zarabiania na wzrostach wartości złota bez konieczności fizycznego zakupu kruszcu. Produkt poprzez proste i wygodne reguły inwestowania stanowi gotowe rozwiązanie, nie wymagające szczegółowej analizy ani specjalistycznej wiedzy z zakresu rynku metali szlachetnych. Wpisuje się on w strategię produktów strukturyzowanych w PKO Banku Polskim regularnie dających klientom okazję do wykorzystania sprzyjających warunków na rynku i osiągania wysokich potencjalnych zysków – mówi Piotr Mielus, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Produktów Bankowości Inwestycyjnej. Umowę o prowadzenie rachunku BPW można zawrzeć w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Przyjmowania Zleceń zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego. Po złożeniu zapisu istnieje możliwość zbycia BPW Strukturyzowanych na rynku wtórnym nieregulowanym, który zapewnia emitent. Zlecenia zbycia BPW Strukturyzowanych można składać w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Punktach Przyjmowania Zleceń. Informacyjna Cena Odkupu będzie zamieszczana na stronie internetowej www.pkobp.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO BP www.dm.pkobp.pl. Na wymienionych stronach można także znaleźć szczegółowe informacje dotyczące Emisji zawarte w Warunkach Emisji BPW Strukturyzowanych stanowiących załącznik do Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych, a także informacje dotyczące ryzyka inwestowania.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2011 roku wyniósł 1,838 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł "Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010". Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld zł.