2016-10-06
  • Kredobank zajął pierwsze miejsce w ukraińskim rankingu wiarygodności depozytów bankowych.
  • Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i ostrożnemu zarządzaniu w poprzednich latach, Kredobank osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe.

Kredobank należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego zwyciężył w 14 edycji rankingu wiarygodności depozytów bankowych na Ukrainie, przygotowywanym przez ukraińską agencję ratingową „Standard-Rating”. W rankingu sklasyfikowano 65 banków ukraińskich. Podczas oceny wiarygodności depozytów analitycy agencji brali pod uwagę szereg czynników, w tym wyniki finansowe oraz dynamikę innych wskaźników podlegających publikacji.

- Najwyższy wynik Kredobanku w rankingu wiarygodności depozytów bankowych w I półroczu 2016 r. pokazuje nie tylko wysoki poziom zaufania klientów do banku, ale i prawidłowość wybranej strategii, co potwierdza także wzrost głównych wskaźników finansowych. Jest nam szczególnie miło, że czynnikiem decydującym o zwycięstwie w rankingu depozytów stała się nie tylko przynależność do największej grupy finansowej w Polsce, ale i wzrost zysku netto, dochodów i przestrzeganie obowiązujących przepisów, nie zważając na trudne warunki zewnętrzne – mówi Damian Ragan, Wiceprezes Zarządu Kredobanku.

Dobre wyniki finansowe

Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i ostrożnemu zarządzaniu w poprzednich latach, Kredobank osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. W I półroczu 2016 r. bank odnotował wzrost kapitału własnego o 18,5%, wzrost kapitału zakładowego o 17,2%, a także zwiększył zysk o 158% i dochód odsetkowy netto o 75,8%. Analitycy agencji w swojej ocenie uwzględnili również przynależność Kredobanku do Grupy Kapitałowej największego polskiego banku.

Kluczowe kierunki rozwoju

Strategia Kredobanku na lata 2015-2016 zakłada m.in. koncentrację geograficzną na rynku Ukrainy Zachodniej i Kijowa, utrzymanie priorytetów w zakresie segmentów klientowskich (segment detaliczny i MŚP) oraz pozyskanie w ramach segmentu korporacyjnego, klientów wysokiej jakości. Kredobank realizuje liczne projekty rozwojowe, a także poprawiające jakość i efektywność działania. W Banku powstało m.in. centrum obsługi biznesu polsko-ukraińskiego, które osiągnęło 27% udział w rynku przedsiębiorców z polskim kapitałem na Ukrainie.

Kolejny już sukces Kredobanku

Kredobank dwa razy z rzędu stawał także na czele innego rankingu banków Ukrainy, dotyczącego  zdolności do przetrwania. Ranking przygotowywany był przez Forbes (Ukraina), a Kredobank uzyskał w nim najlepsze oceny w pięciu z siedmiu analizowanych kategorii: wskaźnika adekwatności kapitałowej, poziomu zagrożonych kredytów, poziomu płynności, bezpieczeństwa płatności oraz możliwości wsparcia ze strony właściciela.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2015 r. według danych skonsolidowanych jego zysk netto wyniósł 2,61 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 266,9 mld zł. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat aktywa Grupy Kapitałowej PKO zwiększyły się o 100 mld zł – zarówno w wyniku rozwoju organicznego, jak i fuzji z Nordea Bank Polska ocenianej jako jedna z najlepiej przeprowadzonych na rynku. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką w najnowszej edycji rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. Jest też najbardziej wartościową marką na krajowym rynku finansowym, wycenianą przez dziennik Rzeczpospolita na 3,6 mld zł. Bank dysponuje najszerszą na rynku i wielokrotnie nagradzaną ofertą usług oraz jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały rynkowe na rynku kredytów (17,5%) oraz depozytów (16,8%). Jest liderem w zakresie obsługi sektora samorządowego – jego udział w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 20%, a udział w segmencie obligacji komunalnych przekracza 40%. Dzięki stałemu poprawianiu jakości obsługi, Bank cyklicznie zwycięża w badaniu infolinii bankowych przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. W 2014 roku PKO Bank Polski został uhonorowany przez należący do Financial Times miesięcznik The Banker nagrodą „Bank of the Year in Poland". Bank zwyciężył także w prestiżowym konkursie „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services" organizowanym przez Efma, gdzie za najlepszą światową innowację w płatnościach został uznany projekt przekształcenia mobilnej aplikacji IKO w rynkowy standard płatności BLIK.