2012-11-22

PKO Bank Polski zawarł umowę kredytową z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych na 2 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty świadczeń.

W ramach umowy PKO Bank Polski udzieli kredytu obrotowego odnawialnego (tzw. rewolwingowego) w formie otwartej linii kredytowej z możliwością dokonywania spłat i wykorzystywania kredytu w trakcie trwania kontraktu, czyli do 31 marca 2014 r.

- PKO Bank Polski od dłuższego czasu aktywnie finansuje FUS, co pozwoliło nam znaleźć sięw gronie instytucji finansowych z największym zaangażowaniem w stosunku Funduszu. Również w przypadku obecnego finansowania FUS nasz udział jest najwyższy i sięga 50 proc. całości udzielonych kredytów – mówi Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzane przez niego Fundusze są jednymi z kluczowych klientów PKO Banku Polskiego, z którym współpracuje od lat. W styczniu 2012r. Bank podpisał z ZUS 4-letnią umowę na otwarcie i prowadzenie rachunków skonsolidowanych i realizację płatności masowych dotyczących wypłat świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytur Pomostowych oraz rachunków ZUS. Przewidywała także  m.in. otwarcie śróddziennego limitu debetowego o wartości ponad 2 mld zł. Styczniowa umowa z Zakładem była jednym z największych tego typu kontraktów z podmiotami sektora publicznego zawartych przez PKO Bank Polski.

Bank posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu i obsłudze podmiotów sektora publicznego. Według danych na koniec września 2012 roku baza aktywnych klientów sektora publicznego wynosiła ponad 2 640, a wolumen kredytów udzielonych tym klientom osiągnął na koniec 3 kwartału 2012 roku wartość prawie 6,2 mld zł.

Dodatkowo Bank jest pierwszym umożliwiającym płatności za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi online. Na Platformie klient ma możliwość zlecania przelewów przez iPKO w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Realizacja transakcji z Platformy Usług Elektronicznych to także doskonałe rozwiązanie w szczególności dla przedsiębiorców zatrudniający do 100 pracowników, którzy będą mogli skorzystać ze specjalnego programu ePłatnik i zapłacić składki korzystając z iPKO.