2005-09-30

PKO Bank Polski wprowadził do oferty możliwość korzystania przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z KREDYTU NASZ REMONT na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych wcześniej w innych bankach, na remont szeroko rozumianych nieruchomości mieszkaniowych. Rozwiązanie takie umożliwi Klientom uporządkowanie swoich zobowiązań kredytowych poprzez skoncentrowanie się na współpracy z jednym bankiem - PKO Bankiem Polskim - w zakresie obsługi i spłaty wszystkich kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie remontów. KREDYT NASZ REMONT jest przyjaznym i atrakcyjnym sposobem na sfinansowanie remontów podnoszących komfort zamieszkiwania oraz, co najważniejsze, obniżających koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Uznanie dla KREDYTU NASZ REMONT znalazło swój wyraz w postaci prestiżowej nagrody, jaką bank otrzymał za ten produkt w 2005r., w VII edycji konkursu Europrodukt.