2007-12-18

PKO Bank Polski wprowadza z dniem 1 stycznia 2008 r. kolejne ułatwienia w zaciąganiu kredytów na finansowanie remontów. Teraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe uzyskują jeszcze lepszą możliwość bezpiecznego, długoterminowego finansowania wszystkich tych remontów, których zakres nie jest objęty działaniem ustawy termomodernizacyjnej. Coraz częściej potrzeby remontowe dotyczą konieczności wykonania przez właścicieli nieruchomości skomplikowanego i kosztownego zakresu robót. W najbliższej przyszłości należy się także spodziewać wejścia w fazę wykonawczą szeregu programów rewitalizacyjnych przygotowywanych w oparciu o fundusze strukturalne UE. Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów PKO Bank Polski umożliwia od nowego roku rozłożenie okresu wykorzystania i spłaty tych kredytów na okres aż 20 lat. Pozwoli to w jeszcze bardziej zrównoważony sposób dostosować wysokości rat spłaty do obecnych i przyszłych możliwości finansowych członków spółdzielni albo wspólnot. Także od nowego roku o 50% wzrasta kwota kredytu „NASZ REMONT”, przy której właściciele nieruchomości nie muszą angażować wkładu własnego. PKO Bank Polski zwiększył ten limit z dotychczasowych 500 000 PLN do kwoty 750 000 PLN. Dla wielu wspólnot i mniejszych spółdzielni oznacza to możliwość szybszego przystąpienia do realizacji remontów, bez straty czasu na gromadzenie środków na wkład własny.