2018-08-29

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29 sierpnia 2018 obowiązuje limit maksymalny na pojedynczą transakcję zlecaną przez Klientów za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej w serwisie internetowym iPKO.

Limit maksymalny wynosi 300 000 PLN na pojedynczą transakcję.     

Transakcje internetowe powyżej limitu maksymalnego, po zarejestrowaniu, będą potwierdzane

 i realizowane w usłudze bankowości telefonicznej u konsultanta serwisu telefonicznego PKO Banku Polskiego SA.

O przekroczeniu limitu maksymalnego Klient będzie informowany w komunikatach w trakcie realizacji transakcji.

Polecenia przelewu wewnętrznego, otwarcie/zerwanie/dopłaty/wypłaty z lokat nie będą podlegały limitowi maksymalnemu.

Limit maksymalny nie dotyczy transakcji wykonywanych za pomocą kart płatniczych i aplikacji mobilnej IKO (usługa bankowości elektronicznej), dla których obowiązują odrębne limity dzienne na transakcje internetowe.

Pamiętaj !

Aktualnie w Banku funkcjonuje również limit dzienny na transakcje internetowe ( zlecane za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz usługi bankowości telefonicznej).

Limit ten jest ustalany i zarządzany przez klientów. Klient ma możliwość za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej ustanowić dzienny limit transakcji ( limit kwotowy ) jakie może zlecić w danym dniu z rachunku.

Równolegle, jako działanie zwiększające bezpieczeństwo, wybrane transakcje są kierowane do dodatkowego potwierdzenia z klientem poprzez kontakt telefoniczny konsultanta serwisu telefonicznego PKO Banku Polskiego.