Ogólnokrajowe

2012.10.22

Logowanie do serwisu internetowego iPKO – poznaj nowości!

30 października br. zmienia się wygląd strony logowania i zasady logowania z użyciem  tokena. Dodatkowo, zyskujesz możliwość logowania do konta nadanym przez siebie loginem.
 

ZMIANA WYGLĄDU STRONY LOGOWANIA

W związku ze zmianami w sposobie zarządzania tokenem, od 30 października br. na stronie logowania nie będzie widoczne pole „Hasło z tokena”. Jeśli korzystasz z tokena i zdecydujesz, że narzędzie ma generować hasła wzmacniające logowanie, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowego hasła na osobnym ekranie.

UWAGA: zmieniona strona logowania będzie dostępna pod tym samym adresem, co poprzednia wersja: www.ipko.pl  Połączenie ze stroną jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Bez zmian pozostają:

 • identyfikator oraz hasło dostępu do konta,
 • aktualne narzędzie autoryzacji,
 • ustawienia zapisane w serwisie, np. historia rachunku, lista odbiorców, zdefiniowane płatności itp.

Nowy wygląd strony logowania

 

Ekran z dodatkowym hasłem logowania generowanym z pomocą tokena

 

TOKEN: NOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU APLIKACJĄ

Obecnie korzystanie z tokena jako narzędzia autoryzacyjnego wiąże się z obowiązkiem podawania dodatkowego hasła podczas logowania. Od 30 października br. możesz zdecydować, czy token ma służyć tylko do generowania kodów jednorazowych zatwierdzających transakcje, czy powinien dodatkowo generować hasła wzmacniające logowanie.

UWAGA: jeżeli zdecydujesz się, aby token generował hasło wzmacniające logowanie, podczas logowania system poprosi Cię o hasło z tokena na osobnym ekranie.

Możliwość zarządzania tokenem

 

SIŁA TWOJEGO HASŁA

Hasła do logowania w serwisie iPKO oraz w Serwisie Mobilnym nadawane lub zmieniane od 30 października br. mogą zawierać znaki specjalne: (`!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?).

Dodatkowo, podczas  zmiany hasła do serwisu iPKO, zostanie oceniona jego „siła”. Pamiętaj, że Twoje hasło powinno być unikalne i trudne do odgadnięcia dla innych osób.

Przypominamy, że:

 • system rozpoznaje wielkość liter w hasłach do serwisu internetowego iPKO i do Serwisu Mobilnego,
 • hasła do serwisu internetowego iPKO i do Serwisu Mobilnego nie mogą zawierać typowo polskich liter („ł”, „ś”),
 • wymagana długość  haseł wynosi od 8 do 16 znaków (cyfr, liter i znaków specjalnych `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?).

Sprawdzanie siły hasła

 

PRZYJAZNE LOGOWANIE

Obecnie logując się do konta korzystając z unikatowego identyfikatora czyli przyporządkowanego tylko Tobie 8-cyfrowego numeru Klienta. Od 30 października br. zyskujesz dodatkową możliwość logowania do serwisu internetowego iPKO oraz do Serwisu Mobilnego własnym loginem.

Twój nowy login:

 • powinien zawierać od 8 do 50 znaków, w tym przynajmniej jedną literę,
 • może składać się z liter, cyfr i znaków specjalnych ” `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?”; nie może zawierać typowo polskich liter, np. „ł”, „ś” itp.;
 • musi być unikatowy (system poinformuje, jeżeli w danych Banku znajduje się już zaproponowany przez Ciebie login),
 • musi różnić się od Twojego hasła logowania.

Dodatkowo, pamiętaj, że:

 • system nie rozróżnia w loginie małych i wielkich liter, czyli „login” znaczy to samo co „LOGIN”
 • nadanym loginem możesz logować się do serwisu internetowego iPKO i serwisu mobilnego.
 • po nadaniu loginu możesz logować się do konta zarówno nim, jak i swoim 8-cyfrowym identyfikatorem,
 • w dowolnym momencie możesz zrezygnować lub zmienić swój login w zakładce „Dostęp” po wybraniu opcji „Kanały dostępu” w sekcji „Zarządzanie loginem”.

Zarządzanie loginem

 

AKTUALNE INFORMACJE O PROMOCJACH I NOWOŚCIACH W PKO Banku Polskim

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych, będziesz na bieżąco z aktualnymi promocjami oferowanymi w PKO Banku Polskim. Od 30 października br. wyrażenie zgody będzie możliwe po zalogowaniu do swojego konta i wybraniu zakładki „Dostęp” sekcji  „Dane osobowe” a następnie „Zamiana danych”.

 

loaderek.gifoverlay.png