2013-08-12

PKO Bank Polski wzbogaca ofertę lokat o nowy produkt, którego wartość odsetek uzależniona jest od stóp zwrotu 10 spółek dywidendowych. Zysk na koniec okresu lokaty będzie średnią stóp zwrotu spółek o solidnych fundamentach, potencjale wzrostu i dobrej historii wypłaty dywidendy. Oczekiwana wartość maksymalnego potencjalnego zysku może wynieść 28 proc. w skali 2 lat, przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału, w dniu zakończenia inwestycji.

Lokata jak każdy produkt strukturyzowany składa się z części inwestycyjnej - dającej możliwość zarabiania w oparciu, w tym przypadku o koszyk spółek dywidendowych - oraz części zapewniającej gwarancję kapitału w dniu zapadalności. Zysk uzależniony jest od zmian cen akcji poszczególnych spółek, na podstawie których zostanie wyliczona średnia, przy czym wartość maksymalnego potencjalnego wzrostu dla każdej ze spółek będzie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji i będzie zawierała się w przedziale od 20 do 28 proc.

Jeżeli w okresie dwóch lat któraś ze spółek w koszyku wzrośnie o więcej niż wartość z tego przedziału, wtedy do wyniku końcowego wliczana jest ustalona wartość graniczna (stopa zwrotu każdej spółki dywidendowej zostanie określona z przedziału 20 – 28 proc.). W przypadku, kiedy średnia zmiana koszyka będzie ujemna, klient otrzyma jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

W skład koszyka wchodzi 10 spółek regularnie wypłacających dywidendę:

  • Lockheed Martin Corp (rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w sektorach   telekomunikacji, informatyki,awiacji, elektroniki i energetyki),
  • AT&T Inc (oferuje usługi telefoniczne oraz zakresu bezpieczeństwa),
  • Bouygues SA (usługi z zakresu budownictwa, wydobycia surowców i energetyki),
  • Bank Santander SA,
  • Swisscom AG (rozwiązania sieciowe, dostawca internetu i usług telekomunikacyjnych),
  • CLP Holdings Ltd (producent i dystrybutor energii elektrycznej),
  • Astra Zeneca Plc ( producent i dystrybutor leków oraz środków medycznych),
  • RWE AG (producent i dystrybutor energii elektrycznej, producent ropy naftowej, gazu ziemnego oraz   dostawca wody pitnej),
  • The Southern Co (producent i dostawca energii działający również w sektorze telekomunikacyjnym),
  • Total SA (producent i dystrybutor ropy naftowej, operator sieci stacji benzynowych, firma działająca w branży chemicznej).

Ostateczna wartość z przedziału będąca podstawą do ustalenia maksymalnego oprocentowania zostanie określona w ciągu 4 dni od zakończenia okresu subskrypcji tj. do 27.08.2013 r. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 1000 zł. Z oferty można skorzystać do 23 sierpnia 2013 roku.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2013 roku wyniósł 781,4 mln zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport Roczny PKO Banku Polskiego za 2011 rok Nagrodą Główną w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank zwyciężył w tej kategorii już drugi rok z rzędu. Zauważalne i doceniane są zmiany w standardach jakości obsługi klientów. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu „Jakość na Bank 2013”, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz czwarty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych. Doceniono profesjonalizm, uprzejmość i zaangażowanie konsultantów. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.