2007-04-27

PKO Bank Polski od wielu lat wspiera różnego rodzaju instytucje zajmujące się propagowaniem kultury i sztuki. Instytucje, na rzecz których Bank przekazuje wsparcie, to długoletni partnerzy. Współpraca ta doskonale wpisuje się w realizację programu „PKO Bank Polski Kulturze Narodowej”. Mecenat bankowy jest bardzo dobrze odbierany przez władze samorządowe, środowiska artystyczne i opiniotwórcze, a także publiczność (klientów PKO BP). Za działalność w tym obszarze Bank otrzymał już dwukrotnie tytuł „Mecenas Roku Filharmonii”, został uhonorowani dyplomem „Przyjacielowi i Mecenasowi Biblioteki Narodowej”, jak także prestiżowym wyróżnieniem, tj. umieszczeniem nazwy Banku na specjalnej tabliczce w Galerii Darczyńców BN, eksponowanej w jednej z reprezentacyjnych sal.