2012-05-08

Od 30 kwietnia br. PKO Bank Polski oferuje klientom dwa rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych: zamknięte i otwarte. Nowe rachunki to odpowiedź na wymogi wchodzącej w życie ustawy deweloperskiej, chroniącej prawa nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa wprowadza dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego obowiązek prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, na którym gromadzone będą wszystkie środki wpłacane przez nabywców na rzecz dewelopera. W PKO Banku Polskim deweloper ma do wyboru dwa rodzaje rachunków – zamknięty lub otwarty. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata środków dla inwestora nastąpi po zakończeniu przedsięwzięcia – po przedstawieniu zawartej w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność mieszkania na nabywcę. Z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata dla dewelopera będzie miała miejsce zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, po dokonaniu przez Bank kontroli zakończenia każdego z jego etapów. Oba rachunki proponowane przez Bank deweloperom prowadzone są w wariancie z kredytowaniem inwestycji, dla której rachunek będzie prowadzony, jak i bez kredytowania. - Do tej pory zakup mieszkania czy domu w fazie realizacji wiązał się z ryzykiem dla nabywcy. Środki wpłacane były bezpośrednio na konto dewelopera bez gwarancji ich zwrotu w przypadku np. jego bankructwa. Założeniem ustawy deweloperskiej wprowadzającej nowe przepisy jest ochrona tych środków. Teraz nabywca będzie je lokował na bankowym rachunku powierniczym, założonym wcześniej przed dewelopera – mówi Tadeusz Swat, Dyrektor Departamentu Klienta Rynku Mieszkaniowego. Poza zawarciem umowy z bankiem o prowadzenie rachunku ustawa nakłada obowiązki informacyjne dla firm budujących. Po jej wejściu w życie nabywca nieruchomości otrzyma prospekt zawierający informacje finansowe świadczące o stabilności i wiarygodności dewelopera, informacje o realizowanej inwestycji, a także dane o nieruchomości, na której ma stanąć budynek. Mieszkaniowe rachunki powiernicze uzupełniają paletę produktów Banku związanych z procesem kredytowania nabywców nieruchomości – kredyt Własny Kąt hipoteczny oraz deweloperów – kredyt inwestorski Nowy Dom. Bank obsługuje również wspólnoty mieszkaniowe, zarówno po stronie kredytowej, jaki i bieżącej działalności.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.