2016-02-29
  • Już ponad milion rachunków Programu Budowania Kapitału założyli klienci chcący regularnie oszczędzać z PKO Bankiem Polskim
  • Kwota zgromadzonych oszczędności w ramach tych programów to ponad 2,7 mld zł
  • Wzrost dochodów gospodarstw domowych 5-7 proc. rocznie sprzyja długoterminowemu oszczędzaniu

Rośnie rzesza oszczędzających. Już ponad milion Polaków korzysta z programów systematycznego oszczędzania w PKO Banku Polskim. To efekt szybkich reakcji banku na zmieniające się wymagania rynku i dopasowanej do nich oferty.

Program Budowania Kapitału (PBK) to kompleksowa oferta regularnego, długoterminowego oszczędzania obejmująca trzy produkty. Najczęściej kupowanym jest jeden z bohaterów ubiegłorocznej kampanii pod hasłem „najdłuższe wakacje życia” - Kapitał na Emeryturę, drugi pod względem popularności to Kapitał na Marzenia i trzeci, najmłodszy w rodzinie - Kapitał na Własny Kąt.

Wystarczy zacząć

Ogólnopolskie badania na temat stosunku do oszczędzania, które na zamówienie PKO Banku Polskiego w połowie ubiegłego roku przeprowadził instytut badawczy TNS Polska, wskazały na pozytywne nastawienie i chęć osczędzania u Polaków. Mamy świadomość konieczności oszczędzania - również na emeryturę. Wiemy jakie są z tego korzyści, ale … ciężko nam zacząć i za bardzo doskwiera na świadomość wyrzeczeń związanych z oszczędzaniem. Większość z nas deklaruje możliwość odkładania niewielkich kwot przy każdej wypłacie - w tym roku średnia pierwsza wpłata na PBK wyniosła 400 zł.

- Program Budowania Kapitału jest prosty w obsłudze i ekonomicznie efektywny. Wymaga właściwie tylko tego żeby zacząć, reszta załatwia się sama. Powiązanie programu ze zleceniem stałym z konta osobistego, czyni oszczędzanie nieodczuwalnym. Nasi doradcy często opowiadają o zaskoczeniu klientów, którzy po jakimś czasie wręcz zapominają, że odkładają systematycznie i dziwią się, gdy pracownik banku informuje ich ile już zaoszczędzili – mówi Szymon Wałach dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim.

Możliwość systematycznego oszczędzania – już od 100 zł miesięcznie, z oprocentowaniem opartym o rynkową stopę procentową WIBOR 3M oraz bonusem w postaci premii odsetkowej za systematyczne oszczędzanie, trafiła w gusta Polaków. Dodatkową zaletą PBK jest możliwość skorzystania przez klienta z różnych wariantów produktu - w zależności od jego oczekiwań i poziomu akceptowanego ryzyka. Klient może oszczędzać na lokacie terminowej, może również skorzystać z  oferty funduszy inwestycyjnych. PBK na Emeryturę to program, który pozwala gromadzić oszczędności nawet przez 15 lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu – maksymalnie można więc odkładać 45 lat. Kapitał na Marzenia można z kolei budować przez lat 12. Najnowszy - Kapitał na Własny Kąt działa jako lokata terminowa. Jest przeznaczony dla osób chcących zgromadzić wkład własny – niezbędny do ubiegania się o kredyt hipoteczny. Trzeba oszczędzać co najmniej rok (Kapitał na Własny Kąt otwierany jest na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres), żeby biorąc kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim w kwocie co najmniej 150 tys. zł, uzyskać obniżoną prowizję (maksymalnie 75 proc).

Coraz więcej oszczędzających

- Wzrostowi zainteresowania gromadzeniem oszczędności sprzyja wyraźna poprawa sytuacji finansowej społeczeństwa. Bezrobocie wyraźnie spada i jest bardzo blisko rekordowo niskiego poziomu. Dochody gospodarstw domowych rosną realnie w rocznym tempie 5-7%. Budowie długoterminowych oszczędności sprzyja też m.in. rosnąca świadomość klientów, że nowy system emerytalny nie będzie hojny i wysokość emerytur z publicznego systemu będzie bardzo niska w porównaniu z płacami. Statystyki pokazują, że żyjemy coraz dłużej. W takich warunkach tylko dodatkowe prywatne oszczędności pozwolą na to, aby najdłuższe wakacje życia były udane – stwierdza Piotr Bujak, kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego.

Oferta PKO Bank Polskiego jest tworzona zgodnie z oczekiwaniami klientów i dopasowywana do zmieniających się warunków rynkowych. Pełną informację o wszystkich wariantach PBK można znaleźć na stronie o poszczególnych wariantach Programu budowania kapitału