2010-03-03

Nowa innowacyjna funkcjonalność systemu iPKO biznes umożliwia za pośrednictwem telefonu komórkowego m.in. podgląd sald na rachunkach bankowych i lokatach, dostęp do historii operacji, autoryzowanie transakcji (w tym opcję wielopodpisu). Dostęp do usługi jest bezpłatny. Usługa jest dostępna po wybraniu adresu www.ipkobiznes.pl w przeglądarce urządzenia mobilnego (np. telefonu komórkowego). W serwisie mobilnym Klient podlega tej samej autentykacji, jak w serwisie iPKO biznes dostępnym z przeglądarki komputera. Do zalogowania się do serwisu niezbędne jest podanie: Identyfikatora użytkownika, Hasła z tokena oraz Hasła osobistego. Usługa umożliwia dostęp do następujących funkcjonalności serwisu iPKO biznes:

 • prezentacja listy rachunków bieżących,
 • dostęp do historii transakcji;
 • możliwość podpisywania operacji,
 • możliwość podpisywania paczki,
 • prezentacja szczegółów rachunku, listy lokat, szczegółów lokaty, szczegółów transakcji z historii, listy transakcji nierozliczonych, szczegółów transakcji nierozliczonych, listy transakcji odrzuconych, szczegółów transakcji odrzuconych, listy operacji do podpisania, listy paczek do podpisania, szczegółów paczki oczekującej na podpisanie,
 • możliwość pracy na kilku kontekstach firmowych.

Korzystanie z serwisu wymaga posiadania urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Serwis dostosowany jest do następujących przeglądarek:

 • przeglądarka systemowa platformy S60,
 • Opera Mobile,
 • Opera 9,
 • Internet Explorer 6,
 • Internet Explorer 7,
 • Internet Explorer na Windows Mobile 6,
 • Firefox 2.0,
 • SonyEricsson Netfront 3.3,
 • SonyEricsson Netfront 3.4,
 • BlackBerry od wersji 4.6.1,
 • HTC G1,
 • przeglądarka Safari w iPho."
 • iPhone