2008-01-16

Zarząd Województwa Małopolskiego jako drugi w Polsce uruchamia konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Od 14 lutego 2008 r. projekty przyjmowane będą w ramach dwóch Działań: 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej. Schemat A Drogi regionalne oraz 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa. MRPO to największy pod względem wartości i najbardziej zróżnicowany tematycznie program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 w Małopolsce. (www.mg.gov.pl, 16.01.2008)