2015-12-04

Wysoka jakość rozliczeń przekazów w USD realizowanych przez PKO Bank Polski została doceniona. Bank został uhonorowany nagrodą 2015 Quality Recognition Award przyznaną przez JPMorgan Chase Bank New York (nasz główny bank korespondent w dolarach amerykańskich). Nagroda przyznawana przez jedną z największych amerykańskich instytucji finansowych, jest świadectwem profesjonalnej obsługi realizowanych transakcji. Wyróżnienie przyznawane jest nielicznym bankom na świecie, realizującym wysoki odsetek przekazów kierowanych do JPMorgan Chase Bank New York, które nie wymagają ręcznej interwencji. Klientom osiągającym najwyższy poziom obsługi operacyjnej JPMorgan przyznaje nagrody od 1997 roku.

-PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą za najwyższą jakość przekazów komercyjnych i międzybankowych w USD zrealizowanych w 2015 roku z JPMorgan Chase Bank New York, które są efektem sprawnej współpracy wewnątrz banku. Wysoka jakość rozliczeń zagranicznych to owoc szerszych zmian w Banku, jakie zaszły w ciągu ostatnich 6 lat. Choć jeszcze do niedawna Bank znajdował się poza czołówką pod względem wartości realizowanych transakcji transgranicznych, to dziś jest już na podium, a w perspektywie 3 lat powinien zostać rynkowym liderem.

Zmiany w Banku są pozytywnie odbierane także przez przedstawicieli pozostałych banków korespondentów współpracujących z PKO Bankiem Polskim. Okazję do przekonania się o tym stworzył zorganizowany we wrześniu 1st PKO Bank Polski International Banking Summit, w którym udział wzięło 75 przedstawicieli z 50 dużych banków z całego świata. –Choć wartość transakcji zagranicznych rozliczanych z PKO Bankiem Polskim przed fuzją z Nordeą była niewielka, to obecnie dzięki poprawie kompetencji i jakości usług Bank jest głównym partnerem w Polsce – mówił na szczycie Hyun Sik Kim z Korea Exchange Bank. –Siłą napędową korzystnych zmian w Banku w zakresie rozliczeń międzynarodowych jest zespół z którym obecnie współpracujemy (Departament Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej – red.). To dzięki nim wzrosła jakość usług, co pozwala nam kierować większe wolumeny rozliczeń do PKO Banku Polskiego – dodał Manfred Piringer z Erste Bank. –Po dokonaniu połączenia z Nordeą, PKO Bank Polski posiada już nie tylko skalę biznesu, pozwalającą na współpracę na wielu obszarach wykraczających poza rozliczenia transakcji zagranicznych, ale oferuje także wysoką jakość usług rozliczeniowych, co jest dla nas bardzo ważne i to na pewno jeszcze mocniej zaowocuje, kiedy wzrosną wolumeny wymiany handlowej pomiędzy UE i USA po podpisaniu TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – red.) – powiedział Dimitar Petrov z Bank of America Merrill Lynch. Opinie wyrażane zgodnie przez zaproszonych gości pokazują, że zmiana, jaka dokonała się w Banku w ciągu ostatnich lat była bardzo głęboka i jest pozytywnie oceniana nie tylko w kraju, ale i za granicą.