2016-10-18

PKO Bank Polski nagrodził ponad pół tysiąca nauczycieli uczestniczących w „Konkursie dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej”. Ci, którzy zdobyli najwyższe noty spotkali się na uroczystej Gali 14 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Podczas wydarzenia w ręce nauczycieli-Opiekunów SKO, aktywnie angażujących się w realizację działań wpisujących się w założenia programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) trafiły symboliczne odznaki: platynowa – 1 na cały kraj, złote, srebrne i brązowe. Wręczenia nagród dokonali: Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Jan E. Rościszewski, wiceprezes Zarządu Banku PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego oraz Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta.

Minister Edukacji Narodowej pogratulowała zebranym nauczycielom oraz podziękowała za wspaniałe podejście do codziennej pracy, której poświęcają bardzo dużo czasu – również prywatnego. Wiceprezes krótko przypomniał zebranym sięgającą ponad 80. lat historię SKO oraz złożył życzenia obecnym w sali pedagogom. Swoje wystąpienie miała również Małgorzata Kocoń, która m.in. opowiedziała o systematycznym rozwoju innowacyjnego programu Szkolnych Kas Oszczędności. Ponadto przypomniała, że to właśnie nauczyciele, którzy są ambasadorami idei SKO wspólnie z PKO Bankiem Polskim mają realny wpływ na kształtowanie kompetencji uczniów – związanych nie tylko z oszczędzaniem, ale również przedsiębiorczością, zasadami fair play, ekologią czy obecnością w mediach społecznościowych. Dyrektor Biura Młodego Klienta odniosła się również do badania dotyczącego oszczędzania Polaków, które zostało przeprowadzone na zlecenie PKO Banku Polskiego. Przytoczone podczas wystąpienia wyniki pokazały dużą potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych oraz budowania umiejętności długookresowego odkładania pieniędzy zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Bank uhonorował również dyrektorów trzech zwycięskich szkół uczestniczących w organizowanym od ponad 50. lat „Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności”. Nagrody w postaci symbolicznych czeków trafiły kolejno do: Zespołu Szkół w Starej Niedziałce (20 tys. zł), Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce Zdroju (15 tys. zł), Zespołu Szkół w Marzęcicach (10 tys. zł). Ponadto szkoła, która zajęła pierwsze miejsce w kraju, otrzymała również Nagrodę Internautów – czek na 10 tys. zł.

Nagrody dla Opiekunów SKO przyznane

Nie trzeba zapisywać dziecka na warsztaty z edukacji finansowej czy obdarowywać fachową literaturą. W prosty sposób możemy wprowadzać je w tajniki gospodarowania pieniędzmi i bycie przedsiębiorczym. Wystarczy wiedza i umiejętności zdobyte w ramach programu SKO, które w przyszłości ułatwią odnalezienie się w świecie finansów. Dzięki SKO, dzieci w co trzeciej polskiej szkole podstawowej zdobywają wiedzę na temat szeroko pojętego oszczędzania, przedsiębiorczości, ekologii czy zdrowego odżywiania – mówi Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta.

Niespodzianką wieczoru był inspirujący wykład dotyczący rozwoju osobistego. Spotkanie umilił także krótki koncert muzyczny w dwóch odsłonach. Oprócz muzyki klasycznej nauczyciele-Opiekunowie SKO wysłuchali utworów ze znanych produkcji filmowych w niecodziennych aranżacjach – na skrzypce oraz harfę.

Do zobaczenia za rok.