2017-12-07
  • Bridge to MassChallenge Warsaw ogłosił listę dwudziestu pięciu najbardziej perspektywicznych startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które zostały zakwalifikowane do programu akceleracyjnego.
  • PKO Bank Polski jest partnerem głównym programu Bridge to MassChallenge Warsaw. Dzięki zaangażowaniu banku, jeden z największych na świecie akceleratorów dla start-upów jakim jest MassChallenge, zawitał do Polski.
  • Program skierowany jest do już działających start-upów technologicznych, które przy wsparciu mentorów mają szansę osiągnąć skalowalność swoich biznesów.

Swoje aplikacje do programu zgłosiło prawie 300 startupów, czyli o połowę więcej niż pierwotnie zakładano. Aplikacje pochodziły z 26 krajów, głównie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Duża część z nich to firmy spoza Polski. Duża frekwencja zagranicznych młodych przedsiębiorców przybliża Polskę do realizacji idei uczynienia z naszego kraju regionalnego centrum start-upowego. Program skierowany jest do firm działających już na rynku, których produkty zostały już zweryfikowane i które są gotowe na wyskalowanie swojego biznesu. Górna granica wyznaczona dla uczestników to roczne przychody nieprzekraczające dwóch milionów dolarów i zebrane finansowanie, oparte o udziały nieprzekraczające jednego miliona dolarów.

- Celem Bridge to MassChallenge Warsaw zainicjowanego przez PKO Bank Polski jest stworzenie hubu innowacji dla młodych spółek technologicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które dzięki programowi będą mogły rozwijać swój biznes w Polsce. Chcemy wykorzystać potencjał międzynarodowego rynku innowacji, przyczyniając się jednocześnie do dalszego rozwoju krajowego ekosystemu start-upów – powiedział Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim.

Dwadzieścia pięć start-upów z szansą na doskonalenie biznesu
Spośród młodych firm zgłoszonych do rekrutacji, jurorzy wybrali dwadzieścia pięć najbardziej innowacyjnych pomysłów. Startupy zakwalifikowane do Bridge to MassChallenge Warsaw opracowały rozwiązania możliwe do wykorzystania w wielu sektorach, w tym fintech oraz hightech. Wśród nich znajdują się takie technologie jak np. platforma kredytowa P2P czy sieć certyfikacji oparta o technologię blockchain. Wśród start-upów zakwalifikowanych do akceleracji znalazły się również takie rozwiązania jak chatbot obsługujący ponad 50 języków, czy narzędzie dla MSP wspierające sprzedaż przy pomocy kanałów elektronicznych. Program akceleracji nie ogranicza się wyłącznie do sektora finansowego. Do programu zakwalifikowano również system monitorowania zanieczyszczeń powietrza dla smart city, platformę cyfrową opartą na Stosowanej Analizie Behawioralnej wspierającą terapię dzieci z autyzmem, czy aplikację opartą o crowdsourcing pozwalającą realizować działania w firmie z wykorzystaniem geograficznie rozproszonych zasobów ludzkich.

Finaliści wezmą udział w czterodniowym bootcampie w Warszawie. Podczas warsztatów, przy wsparciu mentorów m.in. z USA i Izraela, stawią czoła wyzwaniom związanym z przechodzeniem od start-upu do scaleupu, ocenią perspektywiczność swoich rozwiązań i efektywność zasobów niezbędnych do wyskalowania biznesu. Najlepsza dziesiątka poleci w lutym na czterodniowy bootcamp do Bostonu, gdzie otrzyma  szansę odbycia serii bezpośrednich spotkań z przedstawicielami globalnych firm, potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi oraz zweryfikowania swoich planów rozwoju w praktyce.

MassChallenge w Polsce dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego
MassChallenge jest jednym z największych na świecie akceleratorów. Posiada  bogatą historię wspierania start-upów w budowie i rozwijaniu ich biznesu. Przez siedem lat istnienia, 1 211 start-upów, które przeszły intensywny program akceleracji, pozyskało ponad dwa miliardy dolarów finansowania, wygenerowało dochód na poziomie 900 milionów dolarów oraz utworzyło ponad 65 tys. miejsc pracy. W Europie Środkowo-Wschodniej akcelerator rozpoczął działalność, w pilotażowej odsłonie, z inicjatywy PKO Banku Polskiego. W kolejnych latach będzie funkcjonował w formie kompleksowego, stacjonarnego programu akceleracyjnego MassChallenge z siedzibą w Warszawie. Docelowo co roku MassChallenge będzie wspierał nawet 80 startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zapewniając im wsparcie w przyspieszeniu wzrostu, rozbudowywaniu działalności i generowaniu zysku. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rozwoju.

Bank otwarty na innowacje
PKO Bank Polski od ponad trzech lat wspiera budowę ekosystemu startupów, będąc nie tylko otwartym na możliwość wprowadzania unikalnych rozwiązań młodych przedsiębiorców we własnych systemach, ale oferując również kompleksowe zaplecze eksperckie, które niejednokrotnie stanowiło punkt wyjścia dla przyszłych sukcesów. Już w 2015 roku bank został partnerem głównym programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland, który pomógł rozwinąć skrzydła sześćdziesięciu start-upom, z których czternaście współpracowało z bankiem nad rozwojem swoich produktów w dedykowanej ścieżce „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. W ramach jesiennego naboru bank objął opieką kolejnych  dziewięć firm. Inicjatywa „Let’s Fintech with PKO Bank Polski” zyskała uznanie na poziomie międzynarodowym i została wskazana w raporcie Global Fintech Hub Federation, przyczyniając się tym samym do umieszczenia Warszawy po raz pierwszy na mapie światowych Fintech HUBów.

Na początku 2017 roku, jako pierwsza polska instytucja finansowa, bank bezpośrednio zainwestował w start-up fintechowy. ZenCard, który dzięki temu dołączył do grupy kapitałowej banku, oferuje zaawansowane narzędzia i wsparcie przy konstruowaniu programów lojalnościowych. Spółka przygotowała w ostatnich miesiącach dwa duże projekty z ogólnopolskimi sieciami handlowymi - kampanię promocyjną dla Visy i MAKRO oraz współpracę z siecią drogerii Super-Pharm. Równolegle ZenCard rozpoczyna ekspansję zagraniczną, działając wspólnie z OP Financial Group, dzięki czemu przetestuje, a następnie wdroży swoje rozwiązanie dla klientów biznesowych największego fińskiego banku.

PKO Bank Polski jako pierwszy bank rodzimego sektora finansowego zainicjował także pracę nad wykorzystaniem technologii blockchain. Współpraca z polsko-brytyjską spółką Coinfirm, ma w niedalekiej przyszłości ułatwić natychmiastowe potwierdzenie pochodzenia i weryfikację autentyczności dowolnych plików, dokumentów i danych oraz ich szyfrowanie. Na ciągły rozwój innowacyjności banku wpływa również współpraca z firmą IC Solutions, wybraną podczas programu MIT EF Poland. Start-up ten opracował system digitalizacji danych, który umożliwia utrwalenie w formie elektronicznej tekstu przeniesionego na papier za pomocą długopisu cyfrowego (IC Pen), dzięki czemu podpisany przez klienta formularz trafia w czasie rzeczywistym do systemów bankowych.

Start-upy potrzebują wsparcia dużych instytucji
Dynamiczny rozwój młodych firm, w szczególności oferujących rozwiązania fintech, przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie i wzrost konkurencyjności całego polskiego sektora bankowego oraz krajowej gospodarki. Polski ekosystem start-upowy na tle sąsiadujących krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia się najwyższym potencjałem ekonomicznym, wysokim poziomem konsumpcji, czy szerokim dostępem do hubów start-upowych, które reprezentuje pięć największych metropolii w kraju. Mimo dużej konkurencyjności rynkowej oferowanych rozwiązań wiele polskich start-upów wciąż napotyka problemy związane z finansowaniem, sprzedażą swoich produktów czy kwestiami dotyczącymi zarządzania firmą. Dlatego właśnie zaangażowanie dużych instytucji, które posiadają cenny know-how, jest tak istotne. PKO Bank Polski na przestrzeni ostatnich lat udowodnił, że taka współpraca może przynieść wymierne korzyści zarówno dla start-upów, jak i współpracujących z nimi partnerów.