2017-11-13

 

  • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w trzecim kwartale 2017 roku wypracowała 902 mln zł zysku netto, o 5,3 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, najwięcej w polskim sektorze bankowym.
  • W ciągu trzech kwartałów 2017 roku bank osiągnął wyjątkowo wysokie dynamiki w najważniejszych kategoriach przychodów. Wynik z odsetek wzrósł o 10,9 proc., wynik z prowizji o 11,1 proc., a wynik na działalności biznesowej o 4,7 proc.
  • Po roku od ogłoszenia strategii „Wspieramy Polskę i Polaków” coraz mocniej widoczne są efekty jej realizacji. Bank wzmocnił swoją pozycję w strategicznym segmencie MŚP, wdraża kolejne rozwiązania cyfrowe i wspiera rozwój innowacji.

W trzecim kwartale 2017 roku, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sektor bankowy funkcjonował w warunkach historycznie niskich poziomów stóp procentowych oraz bardzo korzystnej sytuacji makroekonomicznej. W takim otoczeniu PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 902 mln zł i był o 5,3 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który w ciągu trzech kwartałów 2017 roku wyniósł 9,3 mld zł (wzrost o 4,7 proc. r/r), dzięki bardzo silnej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 10,9 proc. r/r do poziomu 6,4 mld zł) oraz  wyniku prowizyjnego (wzrost o 11,1 proc. r/r do poziomu 2,2 mld zł). Wyniki te uległy mocnej poprawie także w ujęciu kwartalnym.

- PKO Bank Polski umiejętnie wykorzystuje bardzo dobrą kondycję polskiej gospodarki. Wypracowany w trzecim kwartale zysk netto był najwyższy w ciągu ostatnich  czterech lat i ponownie najwyższy w polskim sektorze bankowym. Dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności biznesowej, systematycznemu poprawianiu struktury naszych wyników i konserwatywnemu podejściu do ryzyka, PKO Bank Polski konsekwentnie zwiększa swoją przewagę nad głównymi konkurentami i umacnia pozycję niekwestionowanego lidera polskiej bankowości. Taki wzrost wspiera silnie realizacja strategii, w której już rok temu, zanim zrobiły to inne polskie banki, mocno postawiliśmy na wykorzystanie szans jakie daje cyfryzacja – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Umocnienie pozycji lidera polskiego sektora bankowego
Aktywa Grupy Kapitałowej po drugim kwartale 2017 roku wynosiły 290 mld zł i były o 5,2 proc. wyższe niż przed rokiem. W ujęciu kwartalnym suma bilansowa banku wzrosła o 3,6 mld zł, co umocniło go na pozycji lidera polskiego sektora bankowego i pozwoliło zwiększyć dystans do konkurentów, którzy pozostają istotnie mniejsi od PKO Banku Polskiego. Portfel kredytowy banku w trzecim kwartale zwiększył się do 205,8 mld zł, a depozyty wzrosły do 209,7 mld zł. Dzięki temu bank utrzymał najwyższe w sektorze udziały rynkowe odpowiednio na poziomie 17,7 proc. na rynku kredytów i 17,2 proc. na rynku depozytów.

Konsekwentna poprawa efektywności działania
W trzecim kwartale 2017 roku, bank kontynuował poprawę efektywności działania. Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE netto) po wyłączeniu podatku bankowego wyniósł 13,0 proc., a liczony w ten sam sposób wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA netto) wyniósł 1,6 proc. Dzięki korzystnej sytuacji gospodarczej i konserwatywnemu podejściu do ryzyka, w dalszym ciągu spadał udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości (do poziomu 5,6 proc.) oraz utrzymywany był niski koszt ryzyka, który na koniec trzeciego kwartału wyniósł 0,73 proc.

Wzmocnienie pozycji na rynku funduszy inwestycyjnych
We wrześniu PKO Bank Polski podpisał warunkową umowę nabycia KBC TFI. Transakcja zakupu oraz planowane połączenie nabywanej spółki z PKO TFI, które już teraz jest największym w Polsce towarzystwem w segmencie funduszy detalicznych z udziałem w rynku na poziomie blisko 15 proc., pozwolą przyspieszyć dotychczasowy dynamiczny rozwój PKO TFI i umocnić Grupę PKO Banku Polskiego jako lidera na rynku funduszy inwestycyjnych. Aktywa PKO TFI na koniec III kwartału wynosiły 23,6 mld zł. Od początku roku liczba jego klientów zwiększyła się o ponad 77 tys. i obecnie wynosi 490 tys., co czyni PKO TFI SA największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce także pod względem liczby klientów.

Cyfrowy lider
PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce. IKO, które w szybkim tempie zbliża się do 2 mln aktywnych aplikacji, zajmuje pierwsze miejsce wśród aplikacji bankowości mobilnej w trzech największych sklepach: Google Play, App Store i Windows Phone Store. Od ponad dwóch lat ocena aplikacji w tych sklepach nie spada poniżej 4,5 na 5 możliwych. Bank jest również liderem w udostępnianiu usług cyfrowej administracji. Klienci za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego mają dostęp do usług administracji takich jak np. składanie wniosków o świadczenie z Programu 500+, PUE ZUS czy tworzenie Profilu Zaufanego.

Wdrażane są także nowoczesne cyfrowe rozwiązania w oddziałach banku. W trzecim kwartale w wybranych placówkach udostępniono pierwsze stanowiska samoobsługowe. Jako pierwszy bank w Polsce rozpoczęliśmy także testy długopisu cyfrowego dzięki któremu podpisany przez klienta formularz trafia w czasie rzeczywistym do systemów bankowych. Cyfrowa transformacja obejmuje również pozostałe obszary działalności banku, np. jako pierwsza polska instytucja finansowa rozpoczęliśmy testy platformy blockchain umożliwiającej weryfikację oraz poświadczanie dokumentów dzięki technologii zdecentralizowanej bazy danych.

Bank otwarty na innowacje
Na początku roku do grupy kapitałowej banku dołączyła spółka fintechowa ZenCard, która w pełni zintegrowała się już technicznie z siecią terminali eService i w trzecim kwartale przygotowała dwa duże projekty z ogólnopolskimi sieciami handlowymi - kampanię promocyjną dla Visy i MAKRO oraz współpracę z siecią drogerii Super-Pharm. Równolegle ZenCard rozpoczyna ekspansję zagraniczną działając wspólnie z OP Financial Group, dzięki czemu przetestuje, a następnie wdroży swoje rozwiązanie dla klientów biznesowych największego fińskiego banku. Bank nieustannie poszukuje kolejnych perspektywicznych rozwiązań. Jest partnerem akceleratora dla start-upów MIT EF Poland oraz programu Bridge to MassChalenge Warsaw, który właśnie zakończył nabór aplikacji start-upów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Silniejsze wsparcie rozwoju MŚP
Zgodnie z realizowaną strategią, PKO Bank Polski wzmacnia swoją pozycję w strategicznym segmencie MŚP. W ostatnich tygodniach, w dwóch regionach, uruchomiono pilotażowo Centrum Bankowości Przedsiębiorstw, które w nowej formule będzie rozwijało współpracę z polskimi przedsiębiorstwami z segmentu MŚP. Ułatwi to budowanie bliskich relacji pomiędzy firmami a bankiem, co wpłynie na jeszcze lepsze dopasowanie kierowanej do nich oferty. Ku końcowi zbliżają się również prace nad uruchomieniem Platformy Wsparcia Eksportu, będącej narzędziem ułatwiającym polskim firmom działającym poza granicami kraju lub planującym ekspansję, dostęp do  informacji o zagranicznych rynkach. Działania wpisują się w szerszy kontekst silniejszego wspierania rozwoju polskich firm przez bank. Już rok temu dzięki przejęciu przez PKO Leasing spółki Raiffeisen Leasing Polska, bank został graczem nr 1 na rynku leasingu w Polsce, a poprzez rozwój korporacyjnych oddziałów zagranicznych i wzmacnianie bankowości zagranicznej, bank jeszcze silniej wspiera ekspansję polskich firm na zagraniczne rynki.

Kolejne nagrody dla PKO Banku Polskiego
W trzecim kwartale 2017 roku PKO Bank Polski zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Po raz piąty otrzymał nagrodę „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny  prowadzonym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.  Bank po raz kolejny został także liderem kategorii banki w Polsce w rankingu Book of Lists 2017/2018 przygotowywanym przez magazyn Warsaw Business Journal. Book of Lists to największa i najdłużej obecna na polskim rynku wydawniczym publikacja biznesowa, która w formie rankingów prezentuje najlepiej prosperujące firmy z różnych sektorów biznesu w Polsce. Bank otrzymał również tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2017 w branży bankowość. Kapituła programu doceniła przede wszystkim oferowane przez Bank warunki pracy, politykę szkoleniową, możliwości rozwoju i pozapłacowe benefity.