2011-12-15

Uprzejmie informujemy, że w serwisie iPKO biznes udostępniona została funkcjonalność wyszukiwania operacji po dowolnej frazie w "historii rachunku" oraz w opcji "wyszukaj transakcje". Nowa funkcja umożliwia wyszukiwanie operacji według następujących kryteriów:

  • nazwa kontrahenta,
  • tytuł przelewu,
  • pełny numer rachunku kontrahenta (rachunek przeciwstawny).