2012-08-07

PKO Bank Polski oferuje 3-miesięczna lokatę z oprocentowaniem sięgającym 8 proc., powiązaną z 2,5- letnią lokatą strukturyzowaną, której zysk uzależniony jest od wartości indeksu WIG 20  i potencjalnie sięgnąć może 30 proc. w skali 2,5 lat. Dodatkowo lokata strukturyzowana zapewnia 100 proc. gwarancję kapitału w dacie zapadalności.

Lokata oferowana jest do końca sierpnia 2012 roku. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. złotych, z czego połowa inwestowana jest w lokatę terminową, a druga połowa w produkt strukturyzowany.

Zysk z lokaty sytukturyzowanej uzależniony jest od wartości indeksu WIG 20 i obliczany będzie w oparciu o następujące zasady:

  • Jeżeli wartość indeksu WIG 20 na koniec okresu inwestycji będzie równa lub wyższa od wartości początkowej i podczas okresu inwestycji wartość WIG 20 nigdy nie będzie równa bądź wyższa od bariery 135-150 proc. wartości początkowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz zysk za okres umowny w wysokości 20-30 proc. w skali 2,5 roku (8-12 proc. w skali roku).
  • Jeżeli wartość WIG 20 w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy barierę 135-150 proc. początkowej wartości lub wartość WIG 20 na koniec okresu inwestycji będzie niższa od wartości początkowej, klient otrzyma zwrot 100 proc. zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku. 

Obserwacja bariery jest ciągła - każdego dnia na zamknięciu notowań. Wysokość bariery oraz zysku zostanie ostatecznie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji. Oczekiwana wartość bariery wynosi 143 proc. Oczekiwana wartość zysku wynosi 25 proc. w skali 2,5 roku (10 proc. w skali roku). 

Od końca 2009 roku PKO Bank Polski regularnie oferuje produkty strukturyzowane. Obecnie trwa subskrypcja 15 produktów strukturyzowanych długoterminowych. 

- Dzięki regularnej ofercie produktów strukturyzowanych PKO Bank Polski w 2011 roku zwiększył swój udział w wolumenie sprzedaży produktów na rynku ponad dwukrotnie w stosunku do 2010 roku  – podkreśla Adam Frankowski, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Więcej informacji na temat nowego produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem znajduje się na stronie www.pkobp.pl

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 1. półrocze 2012 roku wyniósł 1,95 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik „The Banker”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Bank otrzymał także Nagrodę Główną w rankingu „50 największych banków w Polsce 2012” branżowego miesięcznika „Bank”. Doceniona została m.in. dynamika wzrostu sumy bilansowej Banku, a także całokształt jego rynkowej aktywności. Dodatkowo „Gazeta Bankowa” wyróżniła Bank za „Najwyższą efektywność” w swojej kategorii. PKO Bank Polski po raz kolejny zwyciężył w badaniu infolinii bankowych przeprowadzonym przez firmę ARC Rynek i Opinia.
PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu „The Banker” wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu „Rzeczpospolitej” - „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, według rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global, jak i stowarzyszenia AIESEC przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.