2014-10-08

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowa strona logowania dostępna ze strony informacyjnej PKO Banku Polskiego jest już dostępna dla klientów Banku.

Po wybraniu przycisku „Zaloguj się” na stronie informacyjnej pkobp.pl pokaże się strona skupiająca serwisy transakcyjne Banku i Spółek z Grupy Kapitałowej. Logując się ze strony informacyjnej Banku należy wybierać odpowiedni serwis logowania. Możliwe jest również ustawienie jednego z serwisów, jako domyślnego.

Wygląd nowej strony logowania