2007-03-07

Rozszerzyliśmy ofertę funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI o trzy nowe fundusze: Fundusz Rynku Pieniężnego, Fundusz Obligacji Extra oraz Fundusz Akcji Nowa Europa. Fundusz Rynku Pieniężnego - umożliwia osiągnięcie zysku na poziomie porównywalnym do porocentowania lokat bankowych przy minimalnym ryzyku wahań inwestycji; rekomendowany czas inwestycji to minimum 3 miesiące. Stopa zwrotu w okresie 31.10.2006 - 31.01.2007 dla Funduszu Rynku pieniężnego wynosiła 3,26%*. więcej…Fundusz Obligacji Extra - zapewnia zysk wyższy od tradycyjnych lokat bankowych przy minimalnym ryzyku wahań wartości swojej inwestycji; rekomednowany czas inwestycji to minimum 2,5 roku. Stopa zwrotu w okresie 31.01.2006 - 31.01.2007 dla Funduszu Obligacji Extra wynosiła 5,45%*. więcej…Fundusz Akcji Nowa Europa - umożliwia osiągnięcie wysokiego zysku w długim okresie, jeśli akceptujesz znaczne okresowe wahania wartości; rekomendowany czas inwestycji to minimum 5 lat. Stopa zwrotu w okresie od 31.01.2006 - 31.01.2007 dla Funduszu Akcji Nowa Europa wynosiła 18,64%*. więcej… Zakupu jednostek inwestycyjnych PKO/CREDIT SUISSE, może dokonać każdy klient posiadający rachunek z grupy SUPERKONTO i korzystający z internetowego dostępu do swojego rachunku PKO Inteligo. Dzięki PKO Inteligo zakup jednostek uczestnictwa jest wygodny i nie wymaga wypełniania żadnych dokumentów ani formularzy. Aby otworzyć rejestr dla wybranego funduszu, wystarczy zalogować się na www.pkointeligo.pl. Nie trzeba deklarować stałych wpłat ani okresu oszczędzania, a w wyborze odpowiedniej strategii inwestycyjnej może pomóc e-doradca. Serwis www.pkointeligo.pl umożliwia kontrolowanie liczby i ceny zakupionych jednostek o dowolnej porze, a wszystkie zlecenia składa się on-line. Do tej pory, ta atrakcyjna i wygodna forma inwestowania była dostępna tylko dla posiadaczy wirtualnego konta Inteligo. Przeczytaj więcej o funduszach inwestycyjnych w PKO Inteligo. * Historyczne wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI S.A. nie są gwarancją osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka, związanych z inwestowaniem w Fundusze znajduje się w prospektach informacyjnych. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią statutu i prospektu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego otwartego PKO/CREDIT SUISSE.