2012-09-07

Fundusz parasolowy daje możliwość swobodnego przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami bez pobierania podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Sprawdź nowe fundusze PKO TFI w serwisie iPKO!

Światowy Fundusz Walutowy

Fundusz Parasolowy poszerzony o dwa nowe subfundusze

  • fundusz funkcjonuje od 31 maja 2007 r.,
  • w ramach jednego Funduszu Parasolowego dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka:

Więcej o Światowym Funduszu Walutowym i Funduszu Parasolowym