2010-02-08

W serwisie iPKO biznes udostępnione zostały kolejne funkcjonalności pozwalające na optymalne zarządzanie paczkami przelewów, a także moduł usług dodatkowych. W ramach zarządzania paczkami przelewów, możliwe jest m.in.:

  • drukowanie, sortowanie oraz filtrowanie transakcji w paczkach,
  • przenoszenie transakcji pomiędzy paczkami,
  • import transakcji z pliku do już istniejącej paczki,
  • drukowanie raportów o zawartości paczek przelewów zarówno przed ostateczną akceptacją (zgodnie ze schematem wielopodpisu) jak i po zrealizowaniu paczki.

W module usług dodatkowych uruchomiona została usługa Tradeservice umożliwiająca przekazywanie zleceń i korespondencji związanej z takimi produktami jak akredytywa dokumentowa własna oraz gwarancja bankowa własna w obrocie zagranicznym. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o kontakt z doradcą.